top of page

POBLE A POBLE

EL BARIDÀ SOM POBLES

la força de la seva gent

La subcomarca del Baridà té una extensió de 253,2 km2, que es reparteixen entre els municipisd’Arsèguel, Cava i el Pont de Bar, administrativament pertanyents a l’Alt Urgell, i els de Llesde Cerdanya i Montellà i Martinet, que pertanyen a la Cerdanya (figura 1). En tot cas, tant elsmunicipis de la comarca de l’Alt Urgell com els de la Cerdanya formen part de la província deLleida i de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran. Així, doncs, es consideren pertanyents alBaridà els següents 23 nuclis de població: Arsèguel, Ansovell, Arànser, Ardaix, Aristot, elsArenys, els Banys de Sant Viçens, Bar, Béixec, Castellnou de Carcolze, Cava, Estana, Lles deCerdanya, Martinet, Montellà, Músser, el Pont d’Arsèguel, el Pont de Bar, el Querforadat,Toloriu, Travesseres, Viliella i Villec.

bottom of page